Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-01-20 Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy oświatowej
w województwie podkarpackim

2017-01-20 Spotkania w regionach nt. reformy edukacji
wrzesień - grudzień 2016 r.

2017-01-20 Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

2017-01-17 Ankieta z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego
bardzo prosimy o wypełnienie ankiety

2017-01-17 Ocena pracy dyrektora szkoły
oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły

2017-01-16 Olimpiada: Losy żołnierza i dzieje oręża ...
lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Olimpiady

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców
m.in. projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego

2017-01-13 Do organów prowadzących gimnazja innych niż JST
Do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć wnioski o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych

2017-01-12 Konkurs Akademia Kodowania
Pierwszy w Polsce Konkurs Internet of Things dla uczniów

2017-01-12 Reforma edukacji
kontakt: telefoniczny, elektroniczny

2017-01-10 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
Wyniki etapu rejonowego konkursu

2017-01-10 IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

2017-01-09 Konkurs z języka polskiego w SP - termin
Uprzejmie informuję o zmianie terminu etapu wojewódzkiego konkursu z języka polskiego

2017-01-09 Bezpieczne ferie

2017-01-05 Program Erasmus+
Informacje z PCEN nt. aplikowania o środki UE w 2017 r. w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna

2017-01-04 Konkurs historyczny dla gimnazjów
nowy termin etapu wojewódzkiego

2016-12-30 „Szkolny Klub Sportowy” -
program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie