Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Dobra szkoła Symbol autyzmu kodowanie Cyberbezpieczeństwo Pokolenie Dobrej szkoły Uchwały Edukacja filmowa w szkole

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-04-24 ORE poszukuje pracowników
Rekrutacja trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

2017-04-21 Ważna informacja dla Organów Prowadzących w sprawie
arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek z województwa podkarpackiego

2017-04-20 PILNE! Podręczniki zaadaptowane
Prosimy o pzresłanie informacji o niewykorzystywanych zaadaptowanych podręcznikach

2017-04-20 Informacja dotycząca pomocy materialnej udzielonej uczniom
szkół ponadgimnazjalnych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych

2017-04-20 O Srebrne Muszkiety - 2017
56 edycja ogólnopolskich zawodów strzeleckich

2017-04-19 Szkoła Promująca Zdrowie inwestycją w zdrowie dziecka
Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna, Czudec 5 czerwca 2017r.

2017-04-19 XVI Edycja programu stypendiów pomostowych
program stypendialny oferujący stypendia dla studentów na I rok i dalsze lata studiów

2017-04-18 Program profilaktyczno - edukacyjny: Znamię! Znam je?
Film edukacyjny, propozycja lekcji edukacyjnej o czerniaku

2017-04-18 Broszura. 12 sposobów na zdrowie.
Placówki edukacyjne zainteresowane otrzymaniem broszury prosimy o ...

2017-04-18 Program: Bezpieczna +
Ogłoszenie o konkursie, regulamin, wzór wniosku

2017-04-14 Etap wojewódzki Olimpiady: Myśli Jana Pawła II
termin i ramowy program

2017-04-14 Rekrutacja 2017/2018
Zarządzenie PKO w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

2017-04-14 Kwalifikacje do nauczania w 8 letniej SP
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli biologii, chemii, geografii, fizyki

2017-04-13 Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ...

2017-04-13 IV edycja mPotęgi
Granty do 8 tys. zł wsparcia na niestandardowe sposoby nauczania matematyki

2017-04-13 Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych
W Raporcie o wynikach kontroli NIK zawarta jest ocena organizacji pracy uczniów pod kątem zachowania zasad i higieny ...

2017-04-13 Program: Polskie Nadzieje Olimpijskie
Granty dla instytucji i organizacji sportowych prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie