RSIO

Aby ISOK był dostępny prosimy o zalogowanie się na szkołę podstawową.
W pozostałych przypadkach ISOK będzię niedostępny.

Kontakt do administratora: pprajzner@ko.rzeszow.pl