Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Formularz sprawozdania - organ prowadzący szkołę

Tabela 1 - zestawienie wydatków

*zgodnie z umową zawartą z wojewodą

Tabela 2 - zestawienie ilościowe

Liczba szkół, które wzięły udział w Programie

Tabela 3 - informacja o działaniach

Organ prowadzący

DOKUMENTY

Kontakt do administratora: pprajzner@ko.rzeszow.pl