Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu: Losy Bliskich ...

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989” – etap wojewódzki

Przypominamy,  że  zgodnie z regulaminem VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”  do dnia 21 marca br. należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć  do  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  (na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie)  protokoły z eliminacji szkolnych ww. konkursu wraz z wyłonionymi pracami. W dniu 26 kwietnia  WKK opublikuje  listę zwycięzców  eliminacji wojewódzkich.

Koordynator wojewódzki konkursu wizytator Małgorzata Lechowska

Kontakt:  tel. 17867-11-09 ;
email mlechowska@ko.rzeszow.pl              

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie