Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ORE.531.6.2016

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie podkarpackim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 195 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 6 799 568,00 zł.  

W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne o dofinansowanie zakupu książek. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U.2016.1667).

W roku 2016 województwo podkarpackie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 1 991 653,00 zł.

Jednocześnie przypominam, że do dnia 31 października 2016 r. dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych, które nie uzyskały wsparcia finansowego w bieżącym roku, mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2017.

Dorota Szpunar – Eckhardt
st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie