Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

II etap Konkursu Wiedzy o Chorwacji – termin i miejsce

Informujemy, że  II etap Konkursu Wiedzy o Chorwacji odbędzie się 29 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół nr 7 w Rzeszowie,  ul. Błogosławionej Karoliny 21 – konkurs rozpocznie się o godzinie 11.  Prosimy  uczestników o przybycie  30 minut  przed rozpoczęciem konkursu, oraz zabranie  ze sobą legitymacji szkolnej.

Zmiany w składzie drużyny można dokonać tylko w wyjątkowych przypadkach, jednocześnie należy zgłosić ten fakt  na adres mlechowska@ko.rzeszow lub telefonicznie 178671105.

Koordynator konkursu – wizytator  Małgorzata Lechowska.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie