Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Zawody strzeleckie: O Srebrne Muszkiety-2016

SO.5563.6.2016

Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że w ramach przedsięwzięć w zakresie edukacji obronnej młodzieży szkolnej, organizuje eliminacje wojewódzkie 55 edycji ogólnopolskich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety-2016”.

Impreza odbędzie się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Brzozowie w dniu 17 maja 2016 r. w godz. 9.00-17.00. Obowiązkowa odprawa organizacyjno-porządkowa dla opiekunów drużyn o godzinie 8.45 w dniu rozgrywania zawodów. Na kierownika eliminacji wojewódzkich wyznaczam Pana Roberta Zygmunta inspektora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do 12 maja 2016 r. na załączonej karcie zgłoszenia pocztą e-mail: rzygmunt@ko.rzeszow.pl lub faksem pod nr. 17 867 1954.

 

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszenia

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie