Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wpisy w arkuszu ocen

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sposobu wypełniania arkuszy ocen uczniów kontynuujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej informuję, że w dokumentacji przebiegu nauczania należy dokonać wpisu:

Nie podlega klasyfikacji rocznej na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.35)

Analogicznie w stosunku do uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej w dokumentacji przebiegu nauczania należy dokonać wpisu:

Nie podlega klasyfikacji rocznej na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.35)

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie