Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka

Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka

Problem ograniczania przez placówki oświatowe i przedszkolne dostępu rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem do informacji o dziecku i uczestnictwa w procesie jego edukacji

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2016_02_19_ms.pdf

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na powyższe wystąpienie
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/pismo_brpd_ms_2016.pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie