Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Terminy egzaminów DSD

20 lat programu DSD w Polsce

Informacja

Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje, że 30 listopada 2016 r. odbędzie się egzamin pisemny DSD II.

Termin egzaminu DSD I (gimnazja) ustalono na 9 marca 2017 r.

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie