Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Nabór wniosków: Rozwój edukacji przedszkolnej

Rzeszów, 2016 – 07 – 28

ORE.5534.20.2016 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin
w województwie podkarpackim

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej   
                              
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu istnieje możliwość dofinansowania zarówno nowoutworzonych, jak i istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz na stronach internetowych www.wup-rzeszow.pl, www.rpo.podkarpackie.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

           Stanisław Fundakowski
                  Wicekurator

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie