Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wnioski o nagrody UNESCO

ORE.5563.16.2016                                      Rzeszów, 2016-08-04


Szanowni Państwo!

   W załączeniu przekazuję informację Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie naboru wniosków o nagrody UNESCO w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji. Proszę o zapoznanie się z zawartymi w nim wymaganiami i kryteriami.
   Pisemne wnioski dotyczące zgłoszenia kandydatur, opracowane przez podmioty uprawnione, z opisem spełniania kryteriów wskazanych w piśmie MEN proszę przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata RauchPismo MEN

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie