Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wyprawka szkolna - 2016

Rzeszów, 2016-08-19

ZBF.3122.21.5.2016

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 82/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że dane ostateczne dotyczące liczby uczniów przewidzianych do objęcia tą formą pomocy oraz wysokości środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania należy przesłać w terminie do 20 września 2016 roku (w formie papierowej).

Brak potrzeb w omawianym zakresie prosimy potwierdzić pisemnie.

Załącznik - plik - Tabela "Wyprawka szkolna" w 2016 r. - dane ostateczne

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie