Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole

Rzeszów, 12 września 2016 r.

NPR.552.8.2016

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami wyrażonymi podczas trwających w sierpniu br. narad z dyrektorami szkół i placówek oświatowych podaję do wiadomości:

  1. wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole.
  2. uwagi i spostrzeżenia wynikające z błędów w dokumentach przesyłanych przez dyrektorów szkół i placówek do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Informacje zostały opracowane na podstawie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 złożonego do Ministra Edukacji Narodowej oraz analizy dokumentacji podczas opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z przedstawionym materiałem. Mam nadzieję, że jego analiza pomoże zaplanować Państwa działania w zakresie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 oraz ułatwi komunikację między Kuratorem Oświaty, a Dyrektorami szkół i placówek oświatowych w województwie.

Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

Załączniki:
- "Wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole" - plik MS Word
- "Uwagi i spostrzeżenia" - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie