Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania:

  • podejmowanych przez nie innowacyjnych działań edukacyjnych oraz wartościowych z punktu widzenia szkoły i środowiska lokalnego inicjatyw wychowawczych i opiekuńczych,
  • efektów działalności dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej,
  • przykładów dobrych praktyk,
  • działań w ramach sieci szkół aktywnych,
  • modelowej innowacyjności.

Nagroda przyznawana jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złotego Pryma” wraz z certyfikatem.

Regulamin konkursu - plik MS Word
Wniosek - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie