Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Konferencja z cyklu EDUinspiracje

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Narodowa Agencja Programu Erasmus+,
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

zapraszają do udziału w konferencji EDUinspiracje, która odbędzie się 28 września 2016 roku w godzinach 10:00-14:30 w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w Rzeszowie.

- pełna treść zaproszenia - plik *.pdf
- link do formularza rejestracyjnego
- program konferencji - plik *.pdf
- założenia, tematy warsztatów - plik *.pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie