Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci

Rzeszów, 16 września 2016 r.

ORE.966.14.2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych
w województwie podkarpackim,

zachęcam do udziału w „Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w roku szkolnym 2016/2017” realizowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Celem Programu jest wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych dzieci odbędzie się w województwie  podkarpackim w okresie od września do grudnia 2016 r. Badania będą wykonywane na terenie szkół. Rodzice lub opiekunowie wszystkich dzieci objętych badaniem otrzymają pisemną informację o jego wyniku. Pełna informacja o programie jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi" – http://www.sponin.org.pl/index_2015.php

W związku z powyższym, bardzo proszę Państwa o wsparcie działań Instytutu w zakresie umożliwienia objęcia swoim zasięgiem jak największej liczby dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej.

Podkarpacki Kurator Oświaty
      Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie