Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne

Rzeszów, 2016-09-26

ORE. 576.3.11.2016                                             

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki
Dyrektorzy szkół  i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych,

 

Zgodnie z Harmonogramem realizacji w 2016 r. zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało realizację zadania opisanego w części A. pkt. I. tego Programu, obejmującego organizację ośmiu regionalnych konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Wojewódzka konferencja dla przedstawicieli z województwa podkarpackiego: szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych kuratoriów oświaty oraz organów prowadzących szkoły i placówki, pt „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty” odbędzie się 18 października w Krakowie.

Bardzo proszę o udział w konferencji i dokonanie rejestracji poprzez platformę internetową, udostępnioną przez ORE.

Uczestnikom zostaną zaprezentowane następujące treści:

  1. Program wychowawczy i działania profilaktyczne w szkołach i placówkach systemu oświaty.
  2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego w szkołach.
  3. Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole.
  4. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

Dokładna informacja  i system logowania na stronie www ORE: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2535

Linki :
Ramowy program konferencji
Więcej informacji i zapisy na konferencje na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie