Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w edukacji

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY                                                    
     ul. Grunwaldzka 15
          35-959 Rzeszów
                                                                                Rzeszów, 2016-09-26

Szanowni Państwo,

Podkarpacki Kurator Oświaty zaprasza Państwa Dyrektorów samodzielnych gimnazjów oraz po dwóch przedstawicieli każdego organu prowadzącego szkołę z województwa podkarpackiego na spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w edukacji.

W poniższej tabeli znajdują się daty i miejsca spotkań:

Miejsce konferencji Nazwy powiatów, na terenie których leżą siedziby organów prowadzących oraz gimnazja, dla których przewidziano spotkanie Data spotkania
Przemyśl – Oddział KO
w Przemyślu ul. Wodna 13
1. M. Przemyśl.
2. Przemyski.
3.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Jarosław – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, sala narad 1. Jarosławski.
2. Lubaczowski.
4.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Sanok – Klub Górnika ul. Grzegorza 2                                        1. Sanocki.
2. Leski.
3. Bieszczadzki.
4. Brzozowski.
6.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Krosno – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica
w Krośnie  ul. Tysiąclecia 5, Aula A10
1. M. Krosno.
2. Krośnieński.
3. Jasielski.
7.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Rzeszów – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Al. Ł. Cieplińskiego 4, Sala Audytoryjna
1. M. Rzeszów.
2. Rzeszowski.
3. Strzyżowski.
10.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Leżajsk – Zespół Szkół Technicznych,
ul. Mickiewicza 67
1. Leżajski.
2. Łańcucki.
3. Przeworski.
11.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Tarnobrzeg – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu,
 ul. Wyszyńskiego 10
1. M. Tarnobrzeg.
2. Tarnobrzeski.
3. Stalowowolski.
4. Niżański.
10.X.16
godz. 10:00 - 12:00
Mielec – Wydział Inżynierii Wytwarzania Akademii Górniczo Hutniczej, Oddział w Mielcu,
ul. Skłodowskiej 4
1. Mielecki.
2. Kolbuszowski.
3. Ropczycko-Sędziszowski.
4. Dębicki.
11.X.16
godz. 10:00 - 12:00

Uwaga: W związku z konferencjami organizowanymi przez OKE w dniach 6 i 7 października 2016r. dyrektorzy gimnazjów z powiatów: brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego, M. Krosno, krośnieńskiego mogą uczestniczyć w spotkaniach  w Sanoku, Rzeszowie lub Krośnie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu proszę o przesłanie na maila: pytaniagimnazjum@ko.rzeszow.pl najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą spotkania wypełnioną wg zamieszczonego poniżej wzoru tabelę:

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zatrudnienia

Miejsce spotkania (zgodnie z podanym wyżej harmonogramem)

Pytania,  na które oczekujecie Państwo uzyskania odpowiedzi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

Przesłane przez Państwa pytania i problemy do poruszenia usprawnią i skonkretyzują przebieg spotkania.

 Wicekurator Oświaty

Stanisław Fundakowski

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie