Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Kurs: Nauczyciel matematyki – spec. dydaktyczno-wychowawczy

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA Sp. z o.o. w Krośnie
działając na zlecenie
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
zaprasza do uczestnictwa w nieodpłatnym kursie:

Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-wychowawczy

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.odn.wszechnica.com/aktualnosci/189

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie