Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty

                                                                             Rzeszów 2016-10-13
ZBF.3140.7.2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
w których nauczyciele otrzymali
nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2016 roku


   Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2016 roku zarezerwowane są w budżecie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa wystawiona przez szkołę obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody.

   W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dział 801 rozdział 80195 kwotę nagrody brutto, która wynosi 3 500 zł (§ 3040). Do tej kwoty należy doliczyć pochodne według zasad obowiązujących w szkole, to jest kwoty w § 4110 i § 4120, podać numer rachunku bankowego szkoły, na który nagroda będzie przekazana oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu przyznano nagrodę.

   Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypłacenie nagrody w szkole po otrzymaniu środków.


Podkarpacki Kurator Oświaty
 
         Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie