Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Projekt: W zaciszu matematyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół!

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w Olsztynie organizuje projekt matematyczny pod nazwą „W zaciszu matematyki”, który skierowany jest do uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Impreza ma charakter ogólnopolski, zaś termin realizacji przewidziany jest na 21-24 listopada 2016 r.

Celem projektu „W zaciszu matematyki”  jest popularyzacja nauk ścisłych oraz rozbudzenie zainteresowania matematyką uczniów niesłyszących i słabosłyszących poprzez zajęcia popularyzatorskie z matematyki, fizyki i informatyki oraz zawody międzyzespołowe z matematyki dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

W ramach projektu przewidziane są warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki pracującymi z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Podczas trwania projektu organizatorzy zapewniają wsparcie metodyczne i wsparcie techniczne - tłumaczy języka migowego, stenotypistów; jak również możliwość korzystania z dedykowanych filmów  informacyjnych z transkrypcją na język migowy wraz z opcją wyświetlania napisów.

Powodem realizacji projektu edukacyjnego z obszaru nauk ścisłych dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących jest edukacyjne wykluczenie tej grupy uczniów, które powoduje, że po ukończeniu szkoły średniej niewielu z nich kontynuuje naukę na kolejnych etapach edukacyjnych.

W ocenie autorów projektu „W zaciszu matematyki”, jego  realizacja powinna prowadzić do przełamywania barier edukacyjnych uczniów niesłyszących i słabosłyszących, w szczególności w zakresie nauk ścisłych.

Projekt adresowany jest do uczniów niesłyszących  i słabosłyszących kształcących się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Kontakt z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w Olsztynie:
- adres: 10-279 Olsztyn, ul. Ludwika Zamenhofa 1/9
- e-mail: olsztyngluchych@gmail.com
- tel. 609 483 142

Szkoły, które przystąpią do projektu prosimy o poinformowanie o tym fakcie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Informację należy przesłać na adres: kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie