Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły
w województwie podkarpackim
 

ORE.531.1.21.2016 

Dotyczy sprawozdań z realizacji programu w roku budżetowym 2016 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące do 15 grudnia 2015).

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, uprzejmie informuję, że zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, pragnę przypomnieć o obowiązku przedłożenia przez organy prowadzące szkoły sprawozdania z realizacji programu do dnia 15 stycznia 2017 r.  W celu uzupełnienia sprawozdania należy zalogować się na stronie www.ko.rzeszow.pl/nprc. Proszę w zakładce szkoły zwrócić uwagę na prawidłowość nazw szkół, w razie błędów proszę o poprawienie ich, klikając w ołówek w kolumnie edycja, następnie zapisz. W zakładce sprawozdanie proszę o uzupełnienie danych oraz ich wysłanie. Dokument może być edytowany przed wysłaniem.  Wydrukowane, podpisane i opieczętowane sprawozdanie należy wysłać również drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Loginy i hasła są takie same jak w przypadku realizacji programu „Książki naszych marzeń”. 

 

W razie pojawienia się błędnego adresu prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl lub telefonicznie pod numerem 17 867 11 46.

W razie pojawienia się problemów merytorycznych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt na adres mailowy: kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl, lub telefonicznie pod numerem: 17 867 11 45.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie