Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

„Edukacja przedszkolna i szkolna wobec wyzwań migracyjnych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

zapraszamy do wzięcia udziału w kursie dla nauczycieli i wychowawców
 „Edukacja przedszkolna i szkolna wobec wyzwań migracyjnych”.
Kurs realizowany jest jako zadanie zlecone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Kurs obejmuje udział w konferencji (5 godz.) oraz jednodniowym szkoleniu 10 godz.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Celem kursu jest:

  • przygotowanie  nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych do wyzwań jakie stawia praca w coraz bardziej międzykulturowym środowisku jakim staje się polska szkoła (praca z uchodźcami, migrantami, dziećmi polskimi powracającymi z emigracji, praca wychowawcza, dydaktyczna i organizacyjna);
  • uwrażliwienie nauczycieli na różnorodność kulturową w polskiej szkole;
  • zapoznanie uczestników warsztatów z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie międzykulturowej.

Harmonogram kursu:

2 grudnia 2016 r. Konferencja „W duchu poszanowania wartości dziedzictwa kulturowego. Tożsamość i wielokulturowość  w edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Konferencja wspólna dla wszystkich uczestników. Miejsce: Rzeszów, Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13. Godz.10.00 – 14.30.
 „Interpersonalne stosunki międzykulturowe – wprowadzenie” –  prof. T. Paleczny, wykład  (2 godz.).
„Wprowadzenie do edukacji wielokulturowej - Ja, my, oni czyli o potrzebie edukacji wielokulturowej” – dr A. Peć, wykład interaktywny(2 godz.), praca ćwiczeniowa (1 godz.).
3 grudnia 2016 r. Grupa I (25 osób). Miejsce realizacji: PCEN Rzeszów
Warsztaty dla edukacji przedszkolnej i I etapu edukacyjnego
 „Podróże dalekie i bliskie” 10 godz. (8.30-16.30/17.00)

  1. Edukacja wielokulturowa – wprowadzenie (edukacja wielokulturowa jako jeden z aspektów polityki integracyjnej).
  2.  Skąd jestem? Czyli o edukacji regionalnej i kształtowaniu tożsamości w wychowaniu przedszkolnym i klasach I-III.
  3.  Inni to także my czyli o edukacji o mniejszościach narodowych i etnicznych.
  4. Tańce, piosenki  i zabawy  z różnych stron świata.
  5.  Poznaję innych - Szanuję innych.
  6. 6. Inni to także my.
  7. 7. Tworzenie projektów z zakresu edukacji regionalnej i  wielokulturowej

4 grudnia 2016 r. Grupa II i III (50 osób). Miejsce realizacji: PCEN Rzeszów.

Warsztaty dla I. II, III i IV etapu edukacyjnego. (8.30-16.30/17.00)
Prawne i społeczne aspekty pracy w kontekście migracji i wielokulturowości. Wsparcie uczniów i rodziców. Współpraca instytucji i organizacji.
Wielokulturowa klasa szkolna: problemy i propozycje rozwiązań. Metody aktywizujące w pracy z uczniami. Elementy programu: „Podróże dalekie i bliskie”.
17 grudnia 2016 r. Grupa IV (25 osób). Miejsce realizacji: PCEN Rzeszów.
Warsztaty dla I. II, III i IV etapu edukacyjnego. (8.30-16.30/17.00)
Warsztaty dla I. II, III i IV etapu edukacyjnego. Prawne i społeczne aspekty pracy w kontekście migracji i wielokulturowości. Wsparcie uczniów i rodziców. Współpraca instytucji i organizacji.
Wielokulturowa klasa szkolna: problemy i propozycje rozwiązań. Metody aktywizujące w pracy z uczniami. Elementy programu: „Podróże dalekie i bliskie”.
Osoby zainteresowane mogą zgłosić się wypełniając dołączony formularz rejestracyjny (pobrany ze strony PCEN).

Wszelkich informacji udziela nauczyciel konsultant Dariusz Miziołek .
Tel. 17/853-40-97 w. 42 lub 664-950-065
dmiziolek@pcen.pl

 

Szczegóły dotyczące kursu - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie