Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Badanie PISA 2017

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2016-11-29

WiJ.0440.14.2016        

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół gimnazjalnych
z województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję, że w marcu 2017 r. odbędzie się w Polsce siódma edycja Międzynarodowego Programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów, który znany jest jako PISA (Programme for International Student Assesment). Do pierwszego etapu badania wylosowanych zostało 41 gimnazjów z całej Polski, w tym również z województwa podkarpackiego.

Badanie PISA jest realizowane od 2000r., co trzy lata i obejmuje uczniów w wieku 15 lat z różnych krajów świata. Ma ono dużą wagę dla rozwoju systemu edukacji. Obecnie uczestniczy w nim około osiemdziesięciu państw. Badanie PISA 2018 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN. Informacje o programie PISA znajdują się na stronie Instytutu www.ibe.edu.pl oraz OECD www.pisa.oecd.org Dodatkowych informacji udzieli Państwu Zespół PISA w Polsce , Tel. 22 241 71 12 lub 22 241 71 14.

Zwracam się do Państwa z prośbą o życzliwe podejście do realizacji tego badania. Sprawą kluczową dla powodzenia badania jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół. Do udziału uczniów w badaniu wymagana jest zgoda rodziców. Podkreślam, iż upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów).

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie