Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

PILNE - Ankieta dla uczniów gimnazjum

Rzeszów, 2016-12-02

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów

Ministerstwo Zdrowia w związku z nasilającym się problemem braku pielęgniarek na rynku pracy rozważa możliwość wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek. Zmiany te polegałyby na uruchomieniu kształcenia w zawodzie pielęgniarki na poziomie średnim.

Resort zdrowia po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej rozważa utworzenie 5/6 letniej szkoły pielęgniarskiej. Szkoły takie o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa.

Wprowadzenie do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymaga szczegółowej analizy, w związku z tym zwracamy się do Państwa Dyrektorów Gimnazjów o przeprowadzenie wśród uczniów prostej ankiety. Pozwoli ona wstępnie ocenić zainteresowanie młodych osób tym kierunkiem kształcenia.

Ankietę prosimy przeprowadzić z podziałem na klasy i płeć, a następnie wprowadzić wyniki do formularza na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Dane prosimy zebrać i przesłać do dnia 13 grudnia 2016 r. Zebranie i przesłanie danych prosimy traktować jako obowiązkowe.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch


Treść ankiety:

Ankieta:

Jeśli w chwili obecnej kończyłbyś/kończyłabyś szkołę czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a kształceniem w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki:
o NIE
o TAK

Jeśli wybrałeś/aś TAK odpowiedz proszę na pytanie:
Jaką ścieżkę kształcenia byś wybrał/a:

   a) szkołę średnią kończącą się uzyskaniem tytułu pielęgniarki/pielęgniarza dyplomowanego
   b) studia pierwszego stopnia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego  kończące się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa

Ankieta - plik MS Word


Formularz elektroniczny >>


Wygląd formularza:
formularz

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie