Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Rozliczenie dofinansowania młodocianych

                                                                                 Rzeszów 2016-12-04
ZBF.3145.54.2016.MD                                                                                                                  

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie
 

   W związku ze zbliżającym się końcem roku proszę o składanie w trybie pilnym wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.
   Ostateczny termin składania wniosków w Kuratorium Oświaty ustala się na dzień 22 grudnia 2016 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty).
   Proszę również o rozliczenie przydzielonych środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy zgodnie z §3 zawartego Porozumienia.
   Termin rozliczenia otrzymanych środków upływa z dniem 8 stycznia 2017 roku. Wzór rozliczenia w załączeniu.
   Dotyczy wszystkich gmin, które otrzymały, bądź otrzymają przyznane środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch


Załącznik: Rozliczenie przyznanego dofinansowania

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie