Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Ogólnopolska Olimpiada: Myśli Jana Pawła II

Rzeszów, 2016-12-08

IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”
– zgłoszenia do 22 grudnia b.r.

WiJ. 5563.27.1.2016                                                                                 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie podkarpackim

Serdecznie zachęcam uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II”. Organizatorem Olimpiady są Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz wydziały katechetyczne kurii diecezjalnych w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i Ełku. Współorganizatorami przedsięwzięcia są kuratoria oświaty i odpowiednie wydziały kurii diecezjalnych.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia, przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

Temat przewodni tegorocznej, IX edycji brzmi: TOTUS TUUS – MARYJNY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II.

Prosimy o zgłaszanie szkół poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 grudnia 2016r. na adres e-mail: olimpiadamysli2016@wp.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady są dostępne na stronie internetowej www.gim1sokolka-olimpiada.blogspot.com  oraz www.kuratorium.bialystok.pl

Olimpiada ma charakter trójstopniowy, kolejne etapy konkursowe będą przeprowadzane w następujących terminach:

  • I stopień (etap szkolny) – 12 stycznia 2017r.
  • II stopień (etap wojewódzki) – 27 kwietnia 2017r.
  • III stopień (etap ogólnopolski) – 12 czerwca 2017r.

Szkolne Komitety Olimpiady powołują, w terminie do 22.12.2016 r., dyrektorzy szkół, w których uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w Olimpiadzie.

Koordynatorami IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” są:
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka
   tel. 85 711 35 79.
- Zespół Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 25 29

Organizatorem etapu wojewódzkiego IX edycji Olimpiady na terenie województwa podkarpackiego jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński), gimnazjumzrecin@poczta.onet.pl  tel. 13 42 214 14, fax 13 3016 12 45, osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Rucyk – tel. 661 437 948

Osoba odpowiedzialna za organizację pracy Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady:
Pani Iwona Bereś
wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel. 17 867 11 18,
iberes@ko.rzeszow.pl


Jestem przekonana, że wzorem lat ubiegłych, Olimpiada będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a jej uczestnicy wiedzę wynikającą z myśli i życia Jana Pawła II przełożą na wartości, którymi będą się kierować.


Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki:
- Regulamin Olimpiady    http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/okt_artystyczne/reg1811.pdf
- Formularz zgłoszeniowy - plik MS Word
- Karta udziału, zgoda rodziców - plik MS Word
- Zakres tematyczny http://gim1sokolka-olimpiada.blogspot.com/p/blog-page_18.html
- Literatura http://gim1sokolka-olimpiada.blogspot.com/p/blog-page_18.html
- Harmonogram Olimpiady https://drive.google.com/file/d/0B051VPmUyhydZ0QxMXpHemdEdDA/view

 

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie