Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

WiJ.966.22.2016                                          Rzeszów, 2016-12-12

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnalnych
w woj. podkarpackim
 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie przyczyn niechęci korzystania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań, które umożliwią zmianę nawyków uczniów w zakresie spożywania posiłków w szkołach. 

Jak wynika z pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej DPS.II.074.7.2016.JL, najczęstsze przyczyny, które warunkują niechęć do korzystania z pomocy w formie posiłku to: 

- strach przed naznaczeniem w szkole i wśród rówieśników
- dieta
- opór przed korzystaniem ze świadczeń pomocy społecznej
- niesmaczne posiłki
- brak informacji o możliwości korzystania z pomocy wynikającej z programu
- niepełnowartościowe posiłki 

Wskazano również inne przyczyny, m.in.: 

- opór przed korzystaniem ze świadczeń pomocy społecznej spowodowany „ingerencją”  ops w sytuację rodziny
- niechęć dzieci do korzystania z posiłku
- brak stołówek w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy 

 

Równocześnie informuję, że w pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie przeprowadzone w Państwa szkołach badanie związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

  Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie