Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                    Rzeszów, 2016.12.20
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół


   W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1863. Za wolność Waszą i naszą”, przeprowadzonego 15 grudnia 2016 r.

Suma punktów do zdobycia wg. klucza:
- szkoły podstawowe- 49 pkt.
- gimnazja- 58

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należało zdobyć co najmniej 80% punktów, tj.: szkoły podstawowe 39 pkt., gimnazja 46 pkt.

Wyniki konkursu dostępne są także po zalogowaniu się na stronie www.losyżołnierza.pl, przy użyciu wcześniej pobranych z Kuratorium kluczy i haseł .

   Zgodnie z regulaminem „uczestnicy oraz ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia wyników…”. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać do przewodniczących rejonowych komisji konkursowych:
- rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 4321195
- rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, tel. 16 6782540
- rejon tarnobrzeski -Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4, tel. 15 8236720
- rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pok. 113a Kancelaria, tel. 17 8671142
Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.

   Prace do wglądu będą udostępnione w wymienionych miejscach w dniach: od 21 do 30 grudnia 2016 r.
Proszę o wcześniejszy kontakt z Oddziałami Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac.

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.


Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

szkoły podstawowe - plik .pdf

gimnazja - plik .pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie