Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                    Rzeszów, 2016.12.20
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół   W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1863. Za wolność Waszą i naszą”, przeprowadzonego 15 grudnia 2016 r.

   Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach I stopnia można było zdobyć 190 pkt.
   Według regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% (tj. 114 pkt.) możliwych do uzyskania punktów.
   Kolorem niebieskim zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki
i wstępnie kwalifikują się do etapu okręgowego.
   Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie trzech dni od ogłoszenia wyników olimpiady. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia ukazania się wyników, do przewodniczących komitetów rejonowych, w następujących miejscach:
- rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 4321195;
- rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, tel. 16 6782540;
- rejon tarnobrzeski -Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4, tel. 15 8236720;
- rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pok. 113a Kancelaria, tel. 17 8671142.
   Prace do wglądu będą udostępnione w wymienionych miejscach w dniach od 21do 23 grudnia b. r. Proszę o wcześniejszy kontakt z Oddziałami Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac.

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.

Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch


Wyniki
- plik .pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie