Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Kościół w Polsce: dziedzictwo, działanie, przyszłość

Rzeszów, 2016-12-27

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.585.45.2016

Dyrektorzy, nauczyciele
szkół i placówek
w województwie podkarpackim

W imieniu Fundacji Energia dla Europy pragnę zachęcić do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi podczas realizacji projektu „Kościół w Polsce: dziedzictwo, działanie, przyszłość”, który popularyzuje wiedzę na temat chrztu Polski oraz chrześcijańskich korzeni terenów będących kolebką naszej państwowości.

Materiały, w tym „Teka Edukacyjna”, „Raport z badań” opatrzony komentarzami ekspertów, są dostępne na stronie internetowej projektu oraz w formie papierowej.

Strona internetowa projektu – www.projektchrzest966.pl

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie