Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Nowy program - Szkolny Klub Sportowy

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy"

Szkolny Związek Sportowy informuje, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce, będzie działał nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy".

Program polega na umożliwieniu powstania jednej lub dwóch grup w każdej szkole i prowadzeniu z nimi sportowych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie prowadził te zajęcia będzie otrzymywał wynagrodzenie ze środków MSiT za pośrednictwem operatora wojewódzkiego.

Wojewódzkie SZS będą składały wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki na operatora wojewódzkiego.

PODKARPACKI  WOJEWÓDZKI SZS

ul. Wyspiańskiego 22
35-111 Rzeszów
Tel. 0-17 856 44 82

www: http://www.szs.rzeszow.pl
Email: podkarpackiszs@wp.pl

Strona Ministerstwa Sportu i Turystyki >>

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie