Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja dla samorządów

Rzeszów, 2016-12-28

ZBF.3122.4.2016

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin,
Starostwa powiatowe,
Urząd Marszałkowski
w województwie

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2016 r. Nr DPPI-WPPiP.033.1.2016.IK, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o liczbie szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych) w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych sfinansowany z dotacji celowej na 2016 rok według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Liczba szkół
 w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych sfinansowany z dotacji celowej na 2016 rok

 

szkoły podstawowe

gimnazja

publiczne

niepubliczne

publiczne

niepubliczne

 

 

 

 

Powyższą informację proszę przekazać drogą elektroniczną na adres: mlewinska@ko.rzeszow.pl w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie