Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Ferie zimowe 2017

Rzeszów, 2016-12-30

PIP.5551.1395.2016

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół  i placówek
w województwie podkarpackim

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 ferie zimowe dla uczniów naszego województwa będą trwać od 16 do 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe to czas odpoczynku dla naszych uczniów, a także okazja do beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach.

Mam nadzieję, że oferta wypoczynku zimowego proponowana przez organizatorów będzie bogata, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na lodowiskach i stokach narciarskich będą dla uczniów atrakcyjne.

Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy uczniowie będą mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku. Większość pozostanie w domu, nie zawsze pod opieką dorosłego. Nietrudno wtedy
o wypadek.

Dyrektorów szkół i placówek proszę, jak co roku, o przeprowadzenie, jeszcze przed feriami, działań profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w domu i na podwórku oraz organizacji zabaw na śniegu. Uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, jest bardzo istotne.  

Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej  i dostępu do opieki medycznej.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są przedstawić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii 14 dni.

Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję, że nasze rozważne działania w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, przyczynią się do udanego zimowego wypoczynku uczniów.

Ważne informacje:
W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie została uruchomiona interwencyjna linia telefoniczna dla rodziców, uczniów:

728 832 622

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku udziela:
Lucyna Winiarska
gł. specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
tel: 17 867-11-67
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Wiele niezbędnych informacji znajduje się na stronie:
http://wypoczynek.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=12&idp=0#11 
http://www.bezpiecznienastoku.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie