Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Wojewódzka Komisja Konkursowa
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                  Rzeszów, 2017-01-04
WiJ.5561.193.2016

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
gimnazjów województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję o zmianie terminu etapu wojewódzkiego konkursu historycznego. Ustalam nowy termin etapu wojewódzkiego konkursu historycznego dla gimnazjów na 22 lutego 2017 r.


Zastępca Przewodniczącego WKK
             Marek Kondziołka

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie