Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Rzeszów, 2017.01.09

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                  
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu rejonowego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1863. Za wolność Waszą i naszą”, przeprowadzonego 15 grudnia 2016 r.
Kolorem niebieskim zaznaczono osoby, które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.

W konkursie można było zdobyć następującą ilość punktów:
- szkoły podstawowe- 49 pkt.
- gimnazja- 58 pkt.

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należało zdobyć co najmniej 80% punktów, tj.: szkoły podstawowe 39 pkt., gimnazja 46 pkt.

Lista - szkoły podstawowe - plik.xls
Lista - gimnazja - plik .xls

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie