Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych

Rzeszów, 2017-01-03

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.1.2017

Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
z klasami policyjnymi
           
Informuję, że Szkoła Policji w Pile w roku szkolnym 2016/2017 organizuje IX edycję Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, którego finał planowany jest w ostatnim tygodniu maja 2017 r.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2017 r. pocztą email na adres www.pila.szkolapolicji.gov.pl lub faksem na nr (67) 3522327. Regulamin turnieju można znaleźć na stronie szkoły Policji w Pile w zakładce „Turniej Klas Policyjnych”.

Do kontaktu w sprawie zostali wyznaczeni: podinsp. Jacek Słoński tel. (67) 3522160 (kom. 695820161) oraz podinsp. Wojciech Thiel tel. (67) 3522423 (kom. 605597988).

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie