Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Bezpłatne spektakle teatralne pt.: Gra

Rzeszów, 2017 -01 – 09

WiJ.576.1.2017                                                      

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

W Teatrze Maska w Rzeszowie odbędą się bezpłatne spektakle teatralne pt. „Gra” dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej - kolejna edycja w 2017 r.

Organizatorzy:
Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty i Dyrektor Teatru Maska

Przedsięwzięcie:
W ramach wspólnego przedsięwzięcia Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Teatru Maska wynikającego z obowiązku edukowania obywateli w zakresie obrony cywilnej w roku 2017 (w miesiącach luty – czerwiec) w Teatrze Maska w Rzeszowie odbędzie się kolejna edycja bezpłatnych spektakli teatralnych pt. „Gra”.

Cel:
Spektakle uwzględniają tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym funkcjonowania numerów alarmowych oraz działań Straży pożarnej, Policji, GOPR, WOPR oraz ratownictwa medycznego.

Realizacja:
W celu ustalenia dokładnego harmonogramu udziału szkół (uczniów klas I - III  szkoły podstawowej wraz z opiekunami) bardzo proszę o dokonanie wyboru terminu i uzupełnienie odpowiednich danych w tabeli (logowanie) do dnia 30 stycznia 2017 r. 

Szczegółowych informacji udziela:
Mariola Kiełboń  - starszy wizytator KO w Rzeszowie, tel. 17 867 11 17

Formularz logowania >>

Terminy / liczba miejsc

Lp.

Data

Godz.

Liczba miejsc

1

7 luty

9.00

240

2

11.00

240

3

13.00

240

4

8 luty

9.00

240

5

11.00

240

6

9 luty

9.00

240

7

11.00

240

8

13.00

240

9

10 luty
11 lutego 2016 obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112  

9.00

240

10

19 kwiecień 

9.00

240

11

11.00

240

12

20 kwiecień

9.00

240

13

11.00

240

14

21 kwiecień

9.00

240

15

11.00

240

16

25 maj

9.00

240

17

11.00

240

18

26 maj

9.00

240

19

11.00

240

20

9 czerwiec

9.00

240

21

11.00

240

22

13 czerwiec

9.00

240

23

11.00

240

24

14 czerwiec

9.00

240

25

11.00

240

Razem:    25 spektakli dla:

6 000 uczniów

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie