Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Reforma edukacji

kontakt telefoniczny:

17 867-11-13

poczta elektroniczna:

reformaedukacji@ko.rzeszow.pl

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie