Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

WiJ.585.6.2017
                                                                           Rzeszów, 09.02.2017

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek,
przedstawiciele organów prowadzących


   Zapraszam Państwa dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek i przedstawicieli organów prowadzących na naradę w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/ 2018.

W programie m.in.
1. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
2. Oceny pracy dyrektora po 1 stycznia 2017 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

                  
Harmonogram narad - plik pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie