Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Rzeszów, 2017-02-10

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i przedszkoli
w województwie podkarpackim

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace planistyczne dotyczące programu rządowego "Aktywna Tablica". W związku z tymi pracami MEN zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat liczby tablic i monitorów interaktywnych w Państwa placówkach.

W zespołach szkół prosimy przyporządkować tablice i monitory do jednego typu szkoły, tak by "sztucznie" nie powielać ich liczby. 

Prosimy zalogować się do ankiety elektronicznej i wpisać powyższe informacje - logowanie do ankiety >>.

Dane prosimy przekazać do dnia 24 lutego 2017 r.

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie