Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Nowe klasy mundurowe

Rzeszów, 2017-02-09

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

W związku z planowaną konferencją dla szkół z klasami o tzw. profilu mundurowym, uprzejmie proszę o zgłaszanie się szkół, które takich klas nie posiadają, a są zainteresowane ich prowadzeniem. Zgłoszenia należy przesłać na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl do dn. 25 lutego b. r.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie