Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Bezpłatny program: Szkoła Dialogu

Celem programu "Szkoła Dialogu" jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Koordynatorka projektu:

Julia Machnowska
julia.machnowska@dialog.org.pl
22 551 50 26 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie