Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Ważne informacje z różnych działów

31 stycznia 2017r. w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, odbyła się konferencja na temat „Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w mieście Stalowa Wola”

Uczestnikami konferencji byli: 

·         Prezydent miasta Stalowa Wola - Lucjusz Nadbereżny

·         Starosta Stalowowolski – Janusz Zarzeczny,

·         radni miasta, przedstawiciele związków zawodowych, 

·         dyrektorzy szkół

·         wojewoda podkarpacki Ewa Leniart

·         podkarpacki kurator posłowie: Krystyna Wróblewska,

·         dyrektor biura poselskiego Posła Rafała Weber – Paulina Garbacik

·         dyrektor biura Senatora RP Janina Sagatowska – Małgorzata Wojciechowska,

·         media obecne: TVP3 Rzeszów, Radio Rzeszów, lokalne: Telewizja Kablowa Stella, Gość Niedzielny – Gość Sandomierski, Tygodnik Sztafeta, Portal StaloweMiasto, Telewizja TVK Miejska Stalowa Wola

 

Wnioski z dyskusji:

 

1.      Etap przygotowania zmian związanych z reformą ustroju szkolnego należy rozpocząć od szerokich konsultacji społecznych – radni, sołtys,  mieszkańcy, rodzice uczniów, dyrektorzy  nauczyciele.

2.      Reforma nie jest wymierzona w nauczycieli, prowadzona jest w trosce o dzieci, w trosce o efekty nauczania, wychowania.

3.      Ważna jest współpraca, dialog lokalnych władz samorządowych –np.  prezydenta i starosty w sprawie nauczycieli gimnazjum.

4.      Przy podejmowaniu „specuchwały” samorząd (Prezydent Miasta Stalowa Wola) brał pod uwagę: dobro dzieci, zagwarantowanie uczniom kontynuowania edukacji w tych samych szkołach, zapewnienie spokoju dla społeczeństwa, dla nauczycieli.

 

 Informacje medialne:

- TVP3 RZESZÓW

- GOSC.PL

- Stalowka.net

- Stalowka.net

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie