Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

3 lutego 2017 r. w Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera

3 lutego 2017 r. w Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyła się konferencja „Dostosowanie sieci szkół powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego do nowego ustroju szkolnego”.

Uczestnikami konferencji byli: Stanisław Fundakowski –Wicekurator, koordynator ds. wdrażania reformy edukacji, Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko –Sędziszowskiego i Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, a także Wójtowie, Burmistrzowie, Samorządowcy, Dyrektorzy Wydziałów Edukacji, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim.

Zakres tematyczny regionalnej konferencji to omówienie dostosowania sieci szkół powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego do nowego ustroju szkolnego, konstrukcja uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w gminach: Ropczyce, Sędziszów, Ostrów, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie. 

Pytania i poruszane problemy dotyczyły:
- problemów „małych szkół”,
- konieczności zapewnienia uczniom niezbędnych warunków do edukacji, w szczególności mieszkających w obwodzie małej szkoły,
- subwencji dla małych szkół,
- przepływu informacji o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli.

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie