Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje o konkursach, olimpiadach i zawodach

Wojewódzka Komisja Konkursowa VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum przedstawia listę uczniów dopuszczonych do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 12.00.

Informacja o miejscu jego przeprowadzenia zostanie zamieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przekazana do szkół za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w zgłoszeniu).

Ponadto na prośbę Ogólnopolskiej Komisji Konkursu „Papież Słowianin” przekazujemy wskazówki opracowane dla uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego w celu ukierunkowania ich przygotowania do tego etapu konkursu.

Rafał Górka
koordynator wojewódzki
tel. 17 8671102
rgorka@ko.rzeszow.pl

Załączniki:
Lista uczestników - plik MS Word
Wskazówki - plik MS Word

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie