Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Kwalifikacje do nauczania w 8 letniej SP

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
         ul. Grunwaldzka 15
            35-959 Rzeszów
                                                                          Rzeszów, 2017-04-13

PiP.5810.69.2017

Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim


   W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli biologii, chemii, geografii, fizyki wyjaśniam, że nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe lub podyplomowe w zakresie nauczania tych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych (zapis w treści suplementu do dyplomu lub na świadectwie) posiadają kwalifikacje do nauczania wspomnianych wyżej przedmiotów również w szkołach podstawowych ośmioletnich.

  PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie