Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych


Jak co roku prosimy o wprowadzenie informacji na temat Państwa oferty edukacyjnej oraz na temat przebiegu procesu rekrutacji.

Dane na temat oferty prosimy wprowadzić do 15 maja 2017r.

O kolejnych etapach zbierania danych poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Logowanie do formularza >>

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie