Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

WiJ.535.11.2017                              Rzeszów, 12.05.2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie działań informacyjnych w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 -2018.

W ramach tych działań proszę, aby w okresie przedwakacyjnym przeprowadzono w szkołach godziny wychowawcze poświęcone zjawisku handlu ludźmi. Realizacja działań w obszarze tej tematyki wpłynie na podniesienie świadomości i poprawienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej wyjeżdzającej uczyć się lub pracować za granicę.

 

Wszelkie informacje związaną z przestępstwem handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionymi formami, możliwościami uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środkami ostrożności w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej www.handelludzmi.eu. Są tam dostępne materiały edukacyjne (m. in. gotowy scenariusz zajęć). Pomocy merytorycznej i wsparcia udzielą zainteresowanym dyrektorom szkół, kierownikom internatów i nauczycielom pracownicy Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Agata Kobylińska, tel. 22 515 23 12, email: zespol.handel@mswia.gov.pl.

    PODKARPACKI 
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie